PENZION ČERT A KÁČA ČESKÝ KRUMLOV

Vejděte v dům středověkého původu, jenž kdysi býval součástí jedné z nejstarších bran městského opevnění, která chránila přístup do vnitřního města. Obnovení čistého vzduchu ve vnitřním městě, byl jedním z důvodů, který vedl v roce 1844 k jejímu zbourání. Dodnes je zachována její západní stěna.

V období renesance proběhla další významná stavební etapa.
Některé půvabné klenby a  trámový strop, zůstaly dochovány dosud, stejně jako pozoruhodné sgrafito na fasádě ,které je pod zrekonstruovanou vrstvou částěčně původní.
Renesanční vzhled si dům podržel dodnes i díky jednomu z výrazných prvků - typickému vysazení prvního patra na krakorcích.
První známý obyvatel je zámečník Bárta, který zde žije na přelomu 15. a 16. století.
Po roce 1500 se do domu stěhuje řezník Štefl, který umírá v roce 1528. Lze se domnívat, že jeho nástupce řezník Mert Hoppel se oženil s Kateřinou, vdovou po řezníku Šteflovi.
V roce 1657, po smrti Merta Hoppela, se domu ujímá manžel Reginy, nejstarší ze sedmi jeho dcer, Petr Wirtenberger, povoláním tkadlec. Ten v domě umírá v roce 1614 a jeho žena zde žije do své smrti.
V tomto roce se do domu stěhuje městský císař Adam Kryštof  Klášterský.
Od roku 1639 dům obývá malíř Jiří Sporeigl a od roku 1676 kostelník Jakub Koygel.
Roku 1748 je pekaři Václavu Mayerovi, který zde bydlí, uděleno právo provozovat chlebný krám. Tohoto práva využívá i jeho nástupce pekař Václav Leitner, který se svou rodinou obývá tento dům do roku 1766.
..... všichni tito lidé i mnozí jiní o kterých zde není psáno, vdechli tomuto domu duši, kterou lze cítit, pokud o to stojíte, na každém kroku.
Voní chlebem, železem, a pohádkou.
Ti, kteří zde žili své velké životy, protkané radostí z voňavých rán i boletsí z nemocí a válek, trávili večery se svými dětmi a vyprávěli pohádky...
..... kdo ví, možná právě ta o Čertovi a Káče , byla oblíbená pohádka dětí pekaře, zámečníka nebo písaře nebo kdo ví.