Cena dle aktuálního ceníku na www.booking.com  

Termín pro Slavnosti pětilisté růže na rok 2016 je již částečně obsazen.

Renesanční Slavnosti pětilisté růže se konají tradičně každý rok již od éry posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka.

Třídenní slavnost probíhá v historickém jádru města Český Krumlov, kde se vžijete do doby středověku. Mezi přednostní atraktivity patří vyhlášené historické průvody městem, kde se setkáte s nespočetným množstvím dobově oblečených šlechticů, šašků, měšťanů, řemeslníků a vůbec všemi možnými společenskými odvětvími.

Máte jedinečnou možnost shlédnout rytířské turnaje, zažít mnoho poutavých divadelních představení i hudebních kreací. A aby to nebylo jen o dívání se, tak některé disciplíny si můžete prožít dokonce sami na vlastní pěst, což může být také jedním z nemála příjemných zážitků.

Méně akčnější duše upoutá atmosféra staročeského jarmarku, kde si můžete pořídit třeba nějaké pěkné ručně vyráběné suvenýry, nebo ochutnat některou z dobrot tehdejší kuchyně.

Po všech těch dojmech a zážitcích se těžko někdo vyhne žízni nebo hladu, tytéž lze uhasit přímo pod sluncem na čerstvém vzduchu, nebo můžete upřednostnit některou z mnoha místních krčem nebo restaurací.

Tradičním vyvrcholením je i velkolepý slavnostní ohňostroj, který se koná za sladěního hudebního doprovodu z jižní terasy Státního hradu a zámku Český Krumlov (tento ohňostroj lze sledovat též i z pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg).